Fastighetsskötsel

(inre & yttre)

FASTIGHETSTEKNIK – UTE och INNEMILJÖ  

Med oss får ni en attraktiv, trivsam och fungerande miljö, både ute & inne, året om 
Att vara fastighetsägare innebär att du förvaltar stora värden,
så då är det viktigt att prioritera rätt,  
 - vi vet att bra underhåll lönar sig och visst vill man ha en så trevlig och
säker miljö som möjligt både för sin egen, som för hyresgästers skull. 

Låt oss få bli din samarbetspartner. 

Vi jobbar aktivt för att dina fastigheter skall förvaltas väl med fokus
på kvalité och miljö. 
Vi servar kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. 

Våra verksamhetsområden:

FASTIGHETSTEKNIK 
 • Styr- och övervakningssystem
 • Byggnad utvändigt
 • Byggnad invändigt
 • VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem
 • Elsystem
 • Tele- och datasystem
 • Transportsystem
 • Övriga tekniska installationer
UTEMILJÖ
 • Utemiljö
 • Vegetationsytor
 • Mark-beläggningar
 • Utrustning utemiljö
 • Lek- och idrott
 • Vatten-anläggningar
Skötsel/inomhus:   
Vi åtgärdar fel som t.ex. täta läckage, justera dörrar, avloppsstopp m.m. 
Är du i behov av byggservice ? -Då har vi duktiga hantverkare. 

Skötsel/utomhus 
Vi sköter även om din trädgård: vi klipper gräs, rensar, klipper buskar och träd, krattar och på vintern röjer vi snö och sandar. 

Finns det en lekplats i ert område? 
Vi anlägger nya, underhåller och reparerar Er befintliga lekplats. 

​​​​​​​
Kontakta oss gärna för offert eller vidare information.

Kontaktperson

Ulf Ågren
026 - 222 07 00
​​​​​​​ulf.agren@ltmab.se
Vi är certifierade gällande både Kvalité-ISO 9001 och Miljö-ISO 14000 ​​​​​​​