Kvalitetspolicy

Målet med vårt kvalitetsarbete är nöjda kunder, kunden står alltid i fokus hos LTM.

Målet nås genom att med kompetent och ansvarskännande personal leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet, i rätt tid och mängd samt på rätt sätt.

Rätt kvalitet innebär att fullt ut tillfredsställa kundens krav och förväntningar samtidigt som hänsyn tas till övriga intressenters krav vad gäller yttre miljö, arbetsmiljö, säkerhet och lönsamhet. Med rätt kvalitet ökar vi vår konkurrensförmåga och position på marknaden.

Detta görs möjligt genom att vi förutom gällande lagar och regler följer ett väl definierat kvalitetssystem, vari fortlöpande utveckling av våra medarbetare ingår och där våra leverantörer får klara besked om våra krav. Vårt syfte är att därigenom motsvara och överträffa kundens förväntningar och sträva efter hög kundnöjdhet.

​​​​​​​Genom systematiska och ständigt förbättrande åtgärder kan vi kontinuerligt undvika och samtidigt minska våra kvalitetsbrist-kostnader. Med lyhördhet för kundens behov skall vi ständigt förbättra vårt kvalitetssystem, våra produkter, våra tjänster och vår kompetens.

Kontaktperson

Mattias Lundberg
​​​​​​​Kvalite/Miljöansvarig
026-222 07 53​​​​​​​