Integritetspolicy GDPR

Företagen inom Funseth Holding AB värnar om sina kunders integritet.
  • LTM i Gävle AB
  • Sundbergs Smide AB
  • Gävle Stål AB
  • Birstatrappan AB
Vi arbetar aktivt för att Ni ska känna er trygga med oss som leverantörer. Därför vill vi vara tydliga med vilka personuppgifter vi hanterar och varför.
De personuppgifter vi hanterar gällande våra kunder är följande:
  • namn och identifikationsnummer, ex organisationsnummer, personnummer
  • referensnamn på order och faktura
  • kontaktpersoner och leveransadresser
  • mejladresser i vilket personnamn kan förekomma
  • telefonnummer som kan vara knutna till en specifik person
  • betalningsuppgifter
Dessa uppgifter hanterar vi för att säkerställa att affärer med våra kunder sker på ett tryggt och säkert sätt. Vi lagrar dessa uppgifter med största säkerhet och delar inte med oss av dessa till tredje part. Finner vi att personuppgifter ej längre anses nödvändiga att lagra så raderar vi dessa ur vårat system.
Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system genom att kontakta oss enligt uppgift nedan.

Har ni åsikter, synpunkter eller frågor gällande vår hantering av personuppgifter är ni välkomna att kontakta oss.

Kontaktperson

Mattias Lundberg
Kvalite/Miljöansvarig
026-222 07 53