Om LTM

LTM i Gävle AB är en sedan 1988 väletablerad leverantör av fastighetsanknutna tjänster som riktar sig till dig som fastighetsägare, förvaltare, eller byggherre inom såväl offentlig som privat fastighetssektor.
Vi erbjuder tjänster som fastighetsförvaltning, skötsel, drift- och underhåll,
byggservice, byggentreprenad samt stängselarbeten.

Vi vill på ett professionellt sätt erbjuda Er en totallösning för att underlätta Er vardag
och för era kunders/hyresgästers trivsel och nöjdhet.
​​​​​​​
Vårt huvudkontor är beläget i Gävle med filialkontor i Älvkarleby, Sandviken och Hofors.

Våra värderingar

I vår strävan efter långsiktiga och goda relationer med Er som kund
är våra värderingar en förutsättning.
Våra tjänster utmärks av hög kvalité och mycket god service.
 
Vårt arbete präglas av våra ledord: Lyhördhet, professionalism samt medkänsla.
Vår önskan är att dessa värderingar är lika betydelsefulla för Er som kund som
det är för oss som företag.

Verksamhet

LTM i Gävle AB har idag fastighets-, byggservice uppdrag mm i Gävle, Sandviken,
Hofors och Älvkarleby.
I våra utvecklingsplaner finns tankar kring tillväxt inom samtliga tjänster, segment och
även nya orter.

Fakta

LTM i Gävle AB är ett familjeföretag som har varit verksam I branschen sedan 1988.

I företaget jobbar ca 30 personer.

​​​​​​​Vår kärnverksamhet är fokuserad på fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och byggentreprenader.