Miljöpolicy

Vi arbetar för en bättre resurshållning med energi och råvaror genom att aktivt arbeta med företagets miljöaspekter vilka revideras och följs upp kontinuerligt.

​​​​​​​Vi strävar efter att minska energiförbrukningen för våra transporter bl.a. genom samtransporter, förnybara och fossilfria bränslen och ekonomikörning.

Vi utbildar och motiverar personalen till god miljöomsorg både med interna och externa utbildningar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder.

Vi arbetar för att uppfylla ställda och bindande krav och ständigt förbättra miljöledningssystemet för att det ska hjälpa oss att uppnå bättre miljöprestanda.

Vårt miljöledningssystem underlättar för vårt åtagande om att skydda miljön och förebygga föroreningar.

Kontaktperson

Mattias Lundberg
Kvalite/Miljöansvarig
026-222 07 53