i Gävle AB

          

Tjänster

Vårt tjänsteutbud inom byggnadsarbeten enligt nedan:

 • Totalentreprenader
 • Nyproduktioner
 • Fastighetsutveckling
 • Projektering
 • Byggservice
 • Reparationer
 • Fuktskador
 • Brandskador

Vårt tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning enligt nedan:

 • Tillsyn och skötsel – rondering
 • Fel avhjälpande och planerat underhåll i fastigheter
 • Teknisk samt administrativ förvaltning
 • Jour och beredskap dygnet runt
 • Snöröjning – maskinell/manuell
 • Maskinell sandupptagning
 • Markanläggningsarbeten
 • Markskötsel
 • Stängsel arbeten, villa/industri
 • Lekplatsbesiktningar, projektering, rep/nyanläggningar.
 • Trädfällningsarbeten

LTM i Gävle AB - Upplandsgatan 18, Box 6037,  800 06 GÄVLE  -  Tel: 026-222 0700  -  Fax: 026-66 11 60  -  E-post: info@ltmab.se