i Gävle AB


Fastighetsförvaltning

LTM AB ser till att dina fastigheter sköts i enlighet med era önskemål. Tillsammans sätter vi ihop ett förvaltningspaket efter era behov och önskemål. Ett av våra mål är att reducera dina kostnader och samtidigt upprätthålla hög kvalitet på arbetet vi utför.


Vårt förvaltningspaket som vi har säkerställer att fel som t ex uppstår i fastigheternas allmänna utrymmen åtgärdas innan dina hyresgäster har märkt dom Varje fastighetsskötare arbetar med förebyggande åtgärder vilket i sin tur minimerar antalet akututryckningar. Du kan lita på att du får en välskött fastighet när du anlitar LTM AB


Tillsammans med er skräddarsyr och dokumenterar vi vad som ska ingå i ordinarie tillsyningsprogram. Vi sköter felanmälan. Vi städar trappor och sköter snöröjning. Vi tar hand om sophantering, tomt och trädgård. Vi utför ronderingar och sköter löpande underhåll bla. genom att vi byter blandare och packningar rensar avlopp, luftar radiatorer, utför mindre reparationer


Små insatser - stora besparingar Dina hyresgäster trivs bäst i en välskött fastighet. Daglig tillsyn är grunden i all fastighetsförvaltning. Det är bara så fel och brister kan upptäckas i tid, innan skadorna hunnit bli alltför kostsamma.


 

Vårt tjänsteutbud inom fastighetsförvaltning kan sammanfattas enligt nedan

 

 • Tillsyn och skötsel – rondering

 • Felavhjälpande och planerat underhåll i fastigheter

 • Teknisk samt administrativ förvaltning

 • Jour och beredskap dygnet runt

 • Snöröjning – maskinell/manuell

 • Maskinell sandupptagning

 • Markanläggningsarbete

 • Markskötsel

 • Stängsel arbeten, villa/industri

 • Lekplatsbesiktningar, projektering, rep/nyanläggningar.

 • Trädfällningsarbeten

LTM i Gävle AB - Upplandsgatan 18, Box 6037,  800 06 GÄVLE  -  Tel: 026-222 0700  -  Fax: 026-66 11 60  -  E-post: info@ltmab.se